แต่ละก้าวที่ย่างเดิน


ตราบยังมีแสงทองส่องฟากฟ้า
การเดินทางค้นหาไม่สิ้นสุด
อุปสรรคนานามายื้อยุด
ไม่อาจฉุดใจฉันเพราะมั่นคงวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2550

ทดสอบ วีดีโอ

ไม่มีความคิดเห็น: